Privacybeleid van Scooterplaats

Privacybeleid


Scooterplaats hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Scooterplaats is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toestemming:
Door gebruik te maken van Scooterplaats stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
Dat betekent onder andere dat wij:

- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit Privacybeleid;
- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Scooterplaats is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 20-05-2018

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.
De persoonsgegevens worden door Scooterplaats niet geverifieerd.

Voor welke doelen verzamelen en verwerken wij deze persoonsgevens? 

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een account aan te kunnen maken op Scooterplaats.
Dit betekent dat wij deze gegevens nodig hebben dat u een advertentie kan plaatsen en dat u kunt reageren of bieden op een advertentie die wordt aangeboden door een gebruiker van Scooterplaats.
De door u ingevulde postcode wordt gebruikt om een gebruiker te laten zoeken in de buurt van zijn omgeving. De gebruiker kan dan kiezen voor het invullen van een postcode of gebruik te maken van Geolocatie. Geolocatie wordt o.a. door middel van het IP-Adres bepaald. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit privacybeleid genoemde doelen:

- Voornaam 
- Achternaam
- Postcode  
- Emailadres
- IP-nummer

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Met betrekking tot uw persoonsgevens heeft u de volgende rechten; Recht op inzage, u kunt ons vragen om inzage te geven in de persoonsgevens die wij van u hebben opgeslagen.
Dit kunt u doen door een verzoek te sturen naar info (@) scooterplaats.nl
Dit verzoek moet dan wel voorzien zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Dit om er zeker van te zijn dat wij de juiste persoon inzicht geven.
Recht op wijziging of aanvullen, u kunt een verzoek doen tot wijziging van uw persoonsgegevens.
Een adres- of wijziging van telefoonnummer of emailadres kunt u doen via info (@) scooterplaats.nl.
Recht van bezwaar, heeft u bezwaar dat wij uw persoonsgegevens vastleggen en verwerken?
Dan kunt u helaas geen gebruik maken van het plaatsen van een advertentie, het bieden of het reageren op een advertentie.

Website: www.scooterplaats.nl
Email: info (@) scooterplaats .nl

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens.
Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. 

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens.
Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.
Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Een abonnement afsluiten

Via Scooterplaats kunt u een betaald abonnement afsluiten. 

Inapp aankopen doen

Via Scooterplaats kunt u objecten kopen die in de dienst te gebruiken zijn.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

- per e-mail
- via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

Bij gebruik van de dienst worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:

- Voornaam
- Achternaam 
- Telefoonnummer 
- Door u zelf opgegeven informatie 

U kiest zelf welke informatie u publiceert. Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent.

Advertenties

Onze dienst vertoont advertenties van derden, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics

Scooterplaats maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google in de zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke Privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: 

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
  • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Mouseflow

Om inzicht te krijgen in het gebruiksgemak van onze website maken wij gebruik van analyse software als Mouseflow. Daarmee verzamelen wij data over muisbewegingen, muisklikken, scrollen en toetsaanslagen.

Toetsaanslagen uit wachtwoordvelden en velden die gevoelige informatie bevatten worden nooit opgenomen of via het netwerk verstuurd. Deze informatie is anoniem en wordt nooit met derden gedeeld.

Mocht je informatie willen lezen over het privacybeleid van Mouseflow, verwijzen wij graag door naar het privacybeleid van Mouseflow.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Scooterplaats bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk is.
Op dit moment is de wettelijke fiscale bewaartermijn 7 jaar. Dit betekent dat wij uw gegevens nog 7 jaar bewaren nadat u het laatst bent ingelogd zonder het account te verwijderen.
Indien u uw eigen account verwijdert worden alle de door u ingevulde gegevens verwijdert uit onze database.

Recht op verwijdering

Wij hebben ons te houden aan een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Alle data ouder van 7 jaar zullen wij zelf al verwijderen.

Vragen of een klacht?

Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid of een klacht over de verwerking van uw persoonsgevens?
Neemt u dan contact met ons op via info (@) scooterplaats.nl.

Lossen wij uw klacht niet naar tevredenheid op? Dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Contactgegevens

Cyclamenstraat 39
1431RZ Aalsmeer
info (@) scooterplaats.nl
06-2424.3200
KVK nummer: 71487158